انتشار حسابرس اینگونه آغاز شد، نشریه شماره 100

 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
انتشار حسابرس اینگونه آغاز شد، نشریه شماره 100

 یکی از روزها در ازمنه قدیم، نه البته از نظر تقویمی، بلکه از نظر تغییراتی که در همه جنبه ها طی همین سالهای انتشار حسابرس 1377 تا این زمان 1397 اتفاق افتاده است، مثل گسترش و نفوذ پیش بینی ناپذیر تکنولوژی در همه ارکان کاروزندگی؛ یا بزرگی ارقام اختلاس که تورم در رفته در مقایسه، اختلاسهای پیشین را می شود دله دزدی به حساب آورد؛ و یا با تأسف درگذشت شماری از آنها که با تأسیس و توسعه حسابرس همراهی داشتند، دکتر فضل الله اکبری، حبیب الله تیموری و مصطفی علیمدد و پدید آورنده متنهای معتبر و مستند برای انتشار در مجله بودند و راهنمای ما در کار انتشار و ترسیم خط مشیهای آن؛ و این اواخر درگذشت جمشید ارجمند، ویراستار نامور همکار نشریه از آغاز انتشار؛ و سرانجام همکار فداکار و پرکار نشریه، خانم سیما حاجی آخوندی.  

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.