میزگرد: شایستگیهای حرفه ای برای ورود و باقیماندن در حرفه، نشریه شماره 99

 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
میزگرد: شایستگیهای حرفه ای برای ورود و باقیماندن در حرفه، نشریه شماره 99

حسابداران حرفه ای در محیطی فعالیت می کنند که پیوسته در حال تغییر است. مثالهای زیر، برخی از این تغییرها   را که با پیامدهایی برای آموزش حسابداری همراه است، نشان می دهد.

 

 

برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.