آیا رسانه های چاپی هنوز اهمیت دارند؟ نشریه شماره 100

 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
آیا رسانه های چاپی هنوز اهمیت دارند؟ نشریه شماره 100

به تقریب از زمان اختراع ماشین چاپ، روزنامه ها و نشریه های چاپی در شکلهای مختلف وجود داشته اند. با وجود این، در طول قرن گذشته کارشناسان این صنعت پیش بینیهای جسورانه ای درباره رسانههای چاپی داشته اند؛ از جمله ارائه چند سناریو که در آنها نشریه های چاپی دیگر وجود نخواهند داشت. اکنون در عصری زندگی می کنیم که به تقریب در همه جای این جهان متمدّن، می توان مقاله ها، تصویرها و فیلمها را در یک صفحه کوچک جمع کرد؛ بدین ترتیب، ممکن است وجود نشریه های جوهری و کاغذی، مانند قبل ضروری به نظر نیاید.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.