بحث طرفداران و مخالفان رسانه های سنتی آیا روزنامه های چاپی از صحنه خارج می شوند؟ نشریه شماره 100

 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
بحث طرفداران و مخالفان رسانه های سنتی آیا روزنامه های چاپی از صحنه خارج می شوند؟ نشریه شماره 100

 طرفداران: ممکن است که ما در عصر دیجیتال زندگی کنیم؛ اما روزنامه های کاغذی بخشی از فرهنگ ماست و قرار است باقی بماند.
بحث مقدماتی این است که آینده روزنامه ها، به ضرورت، انتخابی بین این یا آن نیست. ما به خرید روزنامه ها ادامه خواهیم داد، این قطعی است؛ و اگر حیاتی ترین راه برای تقویت آنها از لحاظ مالی پرداخت بهای نشریه باشد، در این صورت با اطمینان می توان گفت که این موضوع بخش مهمی از ترکیب این دو خواهد بود. اما اگر طی پنجسال آینده، ناشران بتوانند راه دیگری پیدا کنند که تأمین مخارج  روزنامه ها را، به عنوان ابزاری به منظور تبلیغات، ممکن سازد؛ در آن صورت، به احتمال، ما خود را با آن روش انجام کار، تطبیق خواهیم داد.

 

متن کامل این مقاله بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.