گفت وگویی خواندنی! گفتگو با آقای اکبر سهیلی پور، نشریه شماره 100

 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
گفت وگویی خواندنی! گفتگو با آقای اکبر سهیلی پور، نشریه شماره 100

حسابرس
همانگونه که استحضار دارید با آغاز سال 1398 و در بیست و یکمین سال انتشار مجله حسابرس، با یاری خداوند خالق و مهربان، یکصدمین شماره مجله را باتوجه به راهنماییها و همراهیهای ارزشمند درخور احترام و تقدیر جنابعالی به عنوان رئیس سازمان حسابرسی و نیز مدیرمسئول مجله، منتشر خواهیم کرد.
آنچه مسلم است، بی گمان تداوم حیات این رسانه حرفه ای جز به عزم و مساعدتهای مشفقانه و با همراهیهای جنابعالی میسر نبود.
انتشار صدمین شماره مجله فرصت ارزشمندیست تا بتوانیم پرسشهایمان در مورد فعالیت «حسابرس» و شنیدن نظراتتان را در این مورد، تا حد امکان از زاویه نگاه خوانندگان و مخاطبان مجله، با شما درمیان بگذاریم.
اجازه می خواهیم اولین پرسشمان را اینگونه مطرح کنیم که؛ شما از دو منظر با مجله حسابرس سروکار دارید.  یکی از منظر «مدیرعامل سازمان حسابرسی» و اینکه مجله زیرمجموعه ای از کل حوزه مسئولیت شما در این سمت است، و بعد از منظر «مدیرمسئول مجله»؛ برایمان بگویید که از این دو منظر، مجله را چگونه  رصد می کنید؟

 

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.