چگونه می توان تردیدگرای بهتری بود؟ نشریه شماره 99

 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
چگونه می توان تردیدگرای بهتری بود؟ نشریه شماره 99

پیشینه
از ابتدای سال  2015، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی، هیئت استانداردهای بین المللی  اخلاق حرفه ای برای حسابداران و هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری، کارگروهی کوچک و چندنماینده موسوم به کارگروه تردید حرفه ای برای کاوش در چگونگی مشارکت این هیئتها در تقویت درک و به کارگیری مفهوم تردید حرفه ای، تشکیل دادند. هیئت مزبور در سال 2017 سندی حاوی خلاصه مشاهده های خود با عنوان به سوی ارتقای تردید حرفه ای، منتشر کرد.

 

متن کامل این مقاله بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.