جانبداری ناآگاهانه و تردید حرفه ای، نشریه شماره 99

 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جانبداری ناآگاهانه و تردید حرفه ای، نشریه شماره 99

پیش زمینه

در اوایل 2015، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی، هیئت استانداردهای بین‬ المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران و هیئت استانداردهای بین‬ المللی آموزش حسابداری، کارگروه کوچکی را به عنوان نماینده  چندجانبه- کارگروه تردید حرفه ای- تشکیل دادند تا روشن کنند که چگونه هیئت ممکن است به تقویت درک و به کار‬گیری مفهوم تردید حرفه‬ ای، کمک کند. کارگروه یادشده در سال 2017، خلاصه‬ ای از مشاهده های خود را در مورد «ارتقای تردید حرفه ‬ای»، منتشر کرد.
به عنوان بخشی از این کار متمرکز در مورد تردید حرفه ‬ای، هیئت استانداردهای بین ‬المللی آموزش حسابداری، تلاش برای بهبود کاربرد تردید حرفه ‬ای به وسیله حسابداران حرفه ‬ای را در  «راهبرد 2021-2017 و برنامه کاری 2017-2018» ادغام کرد. این مقاله، به بررسی تئوری مبنای  چگونگی پیداشدن جانبداری ناآگاهانه، مربوط ‬بودن جانبداری نآاگاهانه یا ضمنی در مورد تردید حرفه ‬ای، اجزای مختلف تردید حرفه ای و کاهش آن، و نکته هایی برای کاهش جانبداری ناآگاهانه حسابداران حرفه‬ ای، پرداخته است.

 

 

متن کامل این مقاله بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.