چارچوب گزارشگری مالی مربوط، نشریه شماره 98

 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
چارچوب گزارشگری مالی مربوط، نشریه شماره 98

در استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی، اصطلاحی با عنوان چارچوب گزارشگری مالی مربوط مطرح شده است. در این مقاله، هدف این است که منظور از این اصطلاح و ابعاد و مفاهیم آن مشخص شود.
چارچوب گزارشگری مالی مربوط
"چارچوب گزارشگری مالی مربوط" در استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی به این شرح تعریف شده است.
"چارچوب گزارشگری مالی که از سوی مدیران اجرایی و در موارد مقتضی، ارکان راهبری واحد تجاری، برای تهیه صورتهای مالی انتخاب شده و با توجه به ماهیت واحد تجاری و هدف صورتهای مالی، قابل پذیرش است یا به موجب قانون یا مقررات، الزامی شده است (ISA 200)."

متن کامل این مقاله بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.