پروژه اصول افشا مروری بر مشکل افشا و هدف های پروژه، نشریه شماره 98

 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
پروژه اصول افشا مروری بر مشکل افشا و هدف های پروژه، نشریه شماره 98

پیشینه نوآوری افشا
در برنامه مشورتخواهی سال2011 ، بازخورد دریافتی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، حاکی از این بود که تدوین و تهیه صورتهای مالی به طور فزاینده ای امری پردردسر قلمداد می شود و نگرانیهایی در این باره وجود دارد که این صورتها تا چه اندازه نیازهای استفاده کنندگان اصلی را پاسخ می دهند.
واکنش هیئت در پاسخ به این نگرانیها چنین بود:
الف- مطالعه کار سازمانهای دیگر درباره کیفیت افشا در گزارشگری مالی، که در برخی از آنها اقدامی پیشنهاد می شد که ممکن بود برای بهبود افشا مورد توجه هیئت قرار گیرد.

 

متن کامل این مقاله بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.