سود قبل از بهره و مالیات؛ بودن یا نبودن، نشریه شماره 98

 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
سود قبل از بهره و مالیات؛ بودن یا نبودن، نشریه شماره 98

سود قبل از بهره و مالیات-  به مثابه یکی از اجزای اصلی تحلیل مالی
برای بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل مالی بدون استفاده از جمع فرعی سود قبل از بهره و مالیات، که جزئی اصلی در تحلیل نسبتها و ارزشیابی نسبی و یک داده در الگوی جریان نقدی تنزیل شده به شمار می آید، دشوار است. شرکتها در مواردی، سود قبل از بهره و مالیات را برای رفع نیازهای تحلیلی سرمایه گذاران ارائه می کنند و در موارد دیگری، سرمایه گذاران به منظور هماهنگ سازی سود با تحلیلها یا آزمونهای ارزیابی، خودشان نسبت به تعدیل سود قبل از بهره و مالیات گزارش شده، اقدام می کنند. برای نمونه، همه سرمایه گذاران ترجیح نمی دهند که سهم سود واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص را از سود قبل از بهره و مالیات جدا کنند. برخی از سرمایه گذاران و شرکتها بر این باورند که گنجاندن نتایج عملیات یکپارچه واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص در سود قبل از بهره و مالیات، به نمایش بهتر عملکرد شرکت منجر می شود.

 

متن کامل این مقاله بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.