پروژه اصول افشا؛ اصول تبادل مؤثر اطلاعات، نشریه شماره 98

 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
پروژه اصول افشا؛ اصول تبادل مؤثر اطلاعات، نشریه شماره 98

طرح های پیشنهادی موجود در دیگر اسناد
در بندهای  7.16 تا 7.18 پیش نویس «چارچوب مفهومی»، متن پیشنهادی هیئت اظهار می دارد که این چارچوب پس از بازنگری، باید هدفها و اصول مربوط به ارائه و افشای اطلاعات را به ترتیب زیر مشخص کند:
منظورکردن هدف های مشخص ارائه و افشا در یک استاندارد، به واحد تجاری امکان می دهد اطلاعات مربوط را مشخص و در خصوص نحوه تبادل این اطلاعات به مؤثرترین و کارامدترین روش ممکن، تصمیم گیری کند.

 

متن کامل این مقاله بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.