قضاوت کردن درباره اهمیت، نشریه شماره 98

 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
قضاوت کردن درباره اهمیت، نشریه شماره 98

بررسی فرایند اهمیت
واحد تجاری ممکن است احساس کند که پیروی از یک فرایند نظام مند در قضاوت کردن درباره اهمیت در زمان تهیه صورتهای مالی، کمک کننده است. فرایند چهار مرحله ای که در بندهای بعدی بیان شده، نمونه ای از چنین فرایندی است. توصیف حاضر، نقش اهمیت را در تهیه صورتهای مالی مرور می کند؛ با تمرکز بر عواملی که واحد تجاری باید در زمان قضاوتهای مهم مورد توجه قرار دهد. در این بیانیه حرفه ای، فرایند چهار مرحله ای، به نام «فرایند اهمیت» نامیده می شود.

 

 

متن کامل این مقاله بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.