ارتباط بهتر در گزارشگری مالی، نشریه شماره 98

 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ارتباط بهتر در گزارشگری مالی، نشریه شماره 98

مقدمه
در این گزارش با استفاده از نمونه های واقعی نشان می دهیم که شرکتهای مختلف چگونه اطلاع رسانی در صورتهای مالی شان را بهبود بخشیده اند. مطالعه های موردی که در ادامه می آیند، نشان می دهند که اطلاع رسانی مؤثرتر براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، امکانپذیر است.
از استانداردگذاران ملی خواستیم تا در شناسایی شرکتهای حوزه گزارشگری شان، که پیشرفتهای چشمگیری در زمینه اطلاع رسانی در صورتهای مالی داشته اند، به ما کمک کنند. برخی شرکتهای مورد اشاره در این گزارش بدین طریق انتخاب شدند؛ و برخی دیگر به وسیله مشورت با دیگر منابع مانند نشریه های تخصصی که به اثربخشی افشا می پردازند. برای اطمینان از اینکه گستره گوناگونی از شرکتها در این گزارش ارائه می شوند، شرکتها را از صنایع و بخشهای مختلف دنیا انتخاب کردیم.

 

متن کامل این مقاله بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.