واکاوی اصول اخلاقی در حسابرسی و نظارت مالی، نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
واکاوی اصول اخلاقی در حسابرسی و نظارت مالی، نشریه شماره 97

مقدمه
از آنجایی که موضوعهای حسابرسی به طور ناخواسته بر امور دیگر نیز اثرگذار است، از اینرو مسائل حسابرسی دارای محتوای اخلاقی است، و بیشتر تصمیمهای حسابرسان تأثیر به سزایی بر سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان از صورتهای مالی دارد. از اینرو، بسیار مهم است که حسابرسان پیامدهای اخلاقی انتخابها و اظهارنظرهای خویش را درنظر بگیرند  (Natalie et al., 2018). در این راستا، هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA، از نهادهای سیاستگذار فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) است که با رویکرد حمایت از منافع عمومی، کمک به توسعه نهادهای تجاری پایدار، بازار و اقتصاد شفاف، پاسخگو و مقایسه پذیر، و همگرایی حرفه ای بین المللی به تدوین آیین اخلاق، رویه ها و آیین نامه ها، با هدف آموزش، توسعه، و به کارگیری استانداردهای اخلاق حرفه ای بین المللی در حیطه حسابداری و حسابرسی می پردازد (IESBA, 2018).
حسابرسی، حرفه یگانه ای است؛ زیرا حسابرسی یک قرارداد سه جانبه تنها با دو امضاکننده است. در طرف سوم، استفاده کنندگان از صورتهای مالی مبتنی بر اصول اخلاقی حسابرسان قرار دارند که تصمیمهای اقتصادی می گیرند. بنابراین، الزام و پایبندی به اصول اخلاقی، در مرکز ثقل انتظارها از حسابرسان است. همان اندازه که یک حرفه به انضباط شغلی نیاز دارد، به انضباط اخلاقی نیز باید پایبند باشد (Natalie et al., 2018).

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.