مشارکت حسابداران در تدوین قوانین و مقررات، گفتگو با سعید جمشیدی فرد، نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
مشارکت حسابداران در تدوین قوانین و مقررات، گفتگو با سعید جمشیدی فرد، نشریه شماره 97

حسابرس
انجمن حسابداران خبره ایران، اولین تشکل حرفه ای حسابداری ایران بود که ضوابط رفتار حرفه ای را برای اعضای خود الزامی ساخت. لطفاً در آغاز گفتگو، سابقه آیین رفتار حرفه ای و یا اخلاقی در ایران را برای خوانندگان مجله حسابرس، تشریح و مشخص کنید که حسابداران حرفه ای در ایران در حال حاضر از نظر رعایت اخلاق حرفه ای، تابع چه مقرراتی هستند؟

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.