چارچوب نظری تردید حرفه ای برای حسابرس، نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
چارچوب نظری تردید حرفه ای برای حسابرس، نشریه شماره 97

مقدمه
به دلیل ناکامی های بزرگ حسابرسان در گذشته، نیاز فزایندهای برای گزارشهای مالی درخور اتکا، و به همان اندازه افزایش کیفیت حسابرسی، پیدا شده است. یکی از ابزار مهم بهبود کیفیت حسابرسی، تقویت و بهبود اعمال تردید حرفه ای در اجرای حسابرسی است؛ ولی نبود رهنمودها و تئوریهای عملی در رابطه با کاربرد درست و مستندسازی تردید حرفه ای در ادبیات حرفه ای، مانعی برای پیاده سازی درست آن در حسابرسی است. درک مشترک، این امکان را برای اعضای حرفه حسابرسی فراهم می آورد که حسابرسان به تناسب ریسک های مربوط، اقدام به شناسایی، مستندسازی و اعمال سطح مناسبی از تردید حرفه ای کنند.

 


برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.