شماره70، فروردین و اردیبهشت93، هوشنگ نادریان

 ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
شماره70، فروردین و اردیبهشت93، هوشنگ نادریان
عوامل حیاتی موفقیت جنبه‌هایی از محصول حرفه است که توسط مشتریان ارزشگذاری می‌شود و به‌عبارت دیگر توجه به آنها خواهد توانست زمینه موفقیت حرفه را فراهم آورد.

عوامل حیاتی موفقیت جنبه‌هایی از محصول حرفه است که توسط مشتریان ارزشگذاری می‌شود و به‌عبارت دیگر توجه به آنها خواهد توانست زمینه موفقیت حرفه را فراهم آورد.
متأسفانه به‌دلیل توسعه نیافتن فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی در بنگاه‌ها، زمینه برای ناشناخته ماندن مزایای حرفه فراهم شده و بخش عمده‌ای از کار حرفه‌ای بر حسب الزامات قانونی و نه براساس تمایل و درخواستِ بنگاه‌ها انجام می‌شود. این الزام هرچند بازار گسترده‌ای برای حرفه ایجاد می‌کند لکن باعث شده تمایل به استفاده از خدمات حرفه در چارچوب موارد الزامی و نه نیاز و خواست واقعی مشتریان، باقی بماند. به‌همین دلیل، حرفه در زمینه‌های غیرالزامی رشد کافی نداشته است و مقایسه نسبت درامدهای غیرحسابرسی مالی در کشورهای پیشرفته با درصد مشابه در کشور نیز حاکی از فاصله عمده از این بابت می‌باشد.
درخواست مشتریان به‌ویژه در سطح مدیران اجرایی، صدور گزارشهای مطلوب که تأییدکننده عملکرد مدیران باشد، وجه غالب شده است. از طرف دیگر رعایت استانداردها و اصول و اخلاق حرفه‌ای نیزحسابرسان را در وجه تقابل این درخواست قرار می‌دهد. این تضاد یکی از چالشهای جدی حرفه است که بر استقلال و دیگر اصول حرفه‌ای سایه انداخته است. به‌نظر می‌رسد رعایت اصول و استانداردهای حرفه‌ای، در عین توجه به نیازهای واقعی مشتریان در انجام خدمات و به اصطلاح «مشتری‌مداریِ اصولگرایانه»، مهمترین عامل موفقیت برای حرفه تلقی می‌شود. به‌طور قطع ایفای نقش مناسب مراجع نظارتی مانند دولت، جامعه حسابداران رسمی، بورس و همچنین مجامع عمومی بنگاه‌ها بر ایجاد تعادل منطقی بین خواست مدیران و رعایت اصول حرفه‌ای تأثیرگذار خواهد بود.
ارزیابی درست از نیازهای واقعی ذینفعان، توسعه خدمات غیرحسابرسی مالی و پایبندی به اصول و اخلاق حرفه‌ای زمینه را برای موفقیت بیشتر حرفه در بلندمدت فراهم می‌سازد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.