میزگرد 97؛ واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات، نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
میزگرد 97؛ واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات، نشریه شماره 97

هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) بیانیه نهایی «واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات» را در ژوئیه 2016 منتشر ساخت. این استاندارد جدید، بخشهای 225 و 360 را به آیین اخلاقی برای حسابداران حرفه ای (The Code)  می افزاید. مقصود از بخشهای جدید، طرح مسئولیتهای حسابداران حرفه ای شاغل در محیط حرفه (شامل حسابرسان) و حسابداران حرفه ای شاغل در محیط کسب وکار، در زمانی است که آنان از رعایت نشدن قوانین و مقررات آگاه می شوند.
در استاندارد جدید بیان شده است: “رعایت نشدن قوانین و مقررات، شامل انجام یا ترک فعل، عمدی یا غیرعمدی، به وسیله صاحبکار، یا ارکان راهبری، مدیریت یا دیگر افرادی است که برای صاحبکار یا زیر هدایت وی کار می کنند، که خلاف قوانین و مقررات حاکم است.”
این استاندارد در پاسخ به نگرانی مراجع نظارتی و دیگر ذینفعان تدوین شده است که وظیفه رازداری حسابداران حرفه ای که در آیین اخلاقی آمده است، به عنوان مانعی برای افشاساختن موارد رعایت نشدن قوانین و مقررات و مطلع ساختن مراجع حافظ منافع عمومی، عمل می کرد. آیین جدید، ضمن تأکید بر ماهیت الزام آور وظیفه رازداری، شرایط عمومی را تعیین می کند که ممکن است افشای موارد رعایت نشدن قوانین و مقررات، از جمله زمانی که حسابدار حرفه ای آن را در جهت منافع عمومی قلمداد کند، مناسب باشد.

 

برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.