وظیفه جدید و مهم حسابداران حرفه ای در زمینه ارزیابی ریسک حقوق بشر، نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
وظیفه جدید و مهم حسابداران حرفه ای در زمینه ارزیابی ریسک حقوق بشر، نشریه شماره 97

وقتی مؤسسه های حقوقی متخصصانی را برای مشاوره به شرکتها در زمینه حقوق بشر استخدام می کنند، شرکتها نیز باید در کل به این موضوع توجه کنند. طی چند دهه گذشته، این متخصصان جدید، در رویدادهای گوناگون، اهمیت بررسی افق پیشِ رو و نحوه تغییر چشم انداز مسئولیت شرکتها را به صورتی روشن گوشزد می کنند. حقوق بشر و تجارت، حوزه نوپدید پرشتابی است و از آنجا که هیچ شرکتی ممکن نیست بدون تحقیق کافی، مطمئن باشد که کل زنجیره تأمین «پاک» است، ارزیابی و پاسخگویی به ریسک بالقوه در این حوزه نیز به وضوح وظیفه ای برای حسابداران حرفه ای به شمار می آید.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.