واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات در برزیل آهسته و پیوسته، نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات در برزیل آهسته و پیوسته، نشریه شماره 97

استاندارد جدید هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران، با نام واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات، باعث تطبیق بهتر با قوانین و افزایش شفافیت در عرصه تجاری و بخش عمومی می شود.
با این حال، برزیل در حال تحلیل دقیق به کارگیری این استاندارد در این کشور است. احتیاط در این باره ضروری است؛ چون 000ر530 حسابدار و حسابرس مستقل در برزیل- 18 درصد از تقریباً 3 میلیون حسابدار حرفه ای عضو فدراسیون بین المللی حسابداران- برای گزارشدهی موارد رعایت نشدن قوانین و مقررات، نمی توانند از محافظت و پشتیبانی حقوقی برخوردار شوند. براساس این استاندارد، حسابداران و حسابرسان می توانند برای حفظ منافع عمومی، موارد نقض قانون و مقررات را گزارش کنند و روی فراهم بودن حفاظت حقوقی در کنار ملاحظه های دیگر، حساب کنند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.