بیانیه نهایی، نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
بیانیه  نهایی، نشریه شماره 97

مطلب کوتاه پیشرو، مروری است بر بیانیه نهایی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران در واکنش نسبت به رعایت نشدن قوانین و مقررات.
بیانیه یادشده، شامل اصلاحیه های تبعی و انطباق دهنده بخشهایی از آیین اخلاق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای تدوین شده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران می باشد.
هدف این پروژه چه بود؟
هدف این پروژه، تدوین چارچوبی هدایتگرانه برای درپیش گرفتن بهترین شیوه عمل در راستای حفظ منافع عمومی از سوی حسابرسان، دیگر حسابداران حرفه ای شاغل در محیط خدمات حرفه ای عمومی و حسابداران حرفه ای در محیط کسب وکار در برخورد با رعایت نشدن یا مشکوک به رعایت نشدن قوانین و مقررات بود.

 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.