تغییرهای پیشنهادی در آیین اخلاقی، دیدگاه مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط، نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
تغییرهای پیشنهادی در آیین اخلاقی، دیدگاه مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط، نشریه شماره 97

مشارکت در تدوین و پذیرش استانداردهای بین المللی، عناصر اصلی راهبرد فدراسیون بین المللی حسابداران برای مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط و بنابراین برای برنامه کاری سالانه کمیته مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط (SMPC) در فدراسیون بین المللی حسابداران است. فدراسیون بین المللی حسابداران و کمیته، برای کمک جهت اطمینان از ثبات، مربوط بودن و تناسب داشتن استانداردهای مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط، و صاحبکاران این مؤسسه ها، منابع درخورتوجهی را برای تهیه گزارشهای منظم و به موقع به هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی و هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران، اختصاص داده است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.