مبارزه با برده داری مدرن؛ حسابداران چه نقشی می توانند بازی کنند؟ نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
مبارزه با برده داری مدرن؛ حسابداران چه نقشی می توانند بازی کنند؟ نشریه شماره 97

به دلیل افزایش فشار عمومی و انتظارهای سودبران، مسائل حقوق بشر در کنار نگرانیهای اقتصادی سازمانهای معاصر، اهمیت بیشتری یافته اند. گروه وسیعی از گروه های سودبر، از جمله سهامداران، کارکنان، دولتها یا نهادهای نظارتی، سازمانهای غیردولتی (غیرانتفاعی)، رسانه ها و انجمنها، علاقه فزاینده ای به مسائل حقوق بشر سازمانی دارند. در نتیجه مسائل حقوق بشر، مقررات بردگی مدرن و نگرانیهای گسترده سودبران، سازمانهای معاصر با چالش یافتن راه حلهای پایدار برای مقابله با پیچیدگی یکپارچه سازی عملکرد مالی و عملکرد حقوق بشری، روبه رو شده اند. در این حوزه، شکلهای جدید مقررات افشا در حال پیدایش است؛ مانند قانون شفافیت کالیفرنیا در قانون زنجیره عرضه، مقررات مواد معدنی مورد منازعه در قانون داد. فرانک ایالات متحد، قانون برده داری مدرن در کشور انگلستان و قانون برده داری مدرن در استرالیا (در دست تصویب).
با واکنش اعضای حرفه حسابداری به این عرصه در حال تغییر، این پرسش مطرح می شود: آیا حسابداران در مبارزه با برده داری مدرن، نقشی به عهده دارند؟

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.