منظور از اخلاق چیست؟ نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
منظور از اخلاق چیست؟ نشریه شماره 97

اخلاق، مجموعه اصول و هنجارهای اعتقادی است که اعمال و رفتار انسانها براساس آنها قضاوت می شود. اخلاق تجاری به معنای مدیریت اخلاق در محیط سازمانی است و به کارگیری اصول و استانداردهایی را شامل می شود که هدایت کننده رفتار، به هنگام انجام فعالیت تجاری است.
اخلاق تجاری در تمام جنبه های مربوط به فعالیتهای کسب وکار- از نحوه توسعه سازمان، تولید و ارائه محصولات و خدمات گرفته، تا تعامل با مشتریان، تأمین کنندگان، کارکنان و جامعه- کاربرد دارد. این مفهوم، حقوق انسان، روشهای استخدام و جذب نیرو مانند آموزش، تنوع نژادی، برابری جنسیتی و سلامت و رفاه کارکنان، و رشوه و فساد را دربر می گیرد. برخی سازمانها نیز برای رسیدگی به مسائل پایداری زیست محیطی مانند تغییر اقلیم و کارایی منابع، از این اصطلاح استفاده می کنند.
اخلاق در محیط خدمات حرفه ای به اخلاق حرفه ای اطلاق می شود که در مؤسسه های حسابداری ارائه دهنده خدمات حرفه ای به وجود می آید، و از اطمینان بخشی گرفته تا مشاوره و صاحبکاران را دربر می گیرد.

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.