بسترسازی برای استقلال حرفه، نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
بسترسازی برای استقلال حرفه، نشریه شماره 97

یکی از دل مشغولی های مهم بنیانگذاران لایحه قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی در دهه 1370، روابط حسابرسان با صاحبکاران و حفظ استقلال مؤسسه های حسابرسی و چگونگی رقابتهای بازار کار بین مؤسسه ها و تداوم روابط موجود با صاحبکاران بوده است.
این اندیشه دراصل پس از گذشت سالها از زمان تصویب قانون تشکیل و همچنین اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و شکل گیری آن، تا کنون به صورت بحث انگیزترین موضوع در میان استفاده کنندگان از گزارشها و اطلاعات مالی شرکتها مطرح بوده است.
احتمال وجود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی و گزارشهای مالی، عامل اصلی ضرورت انجام حسابرسی گزارشهای هیئت مدیره و صاحبکاران به عنوان تهیه کنندگان صورتهای مالی بوده است. حسابرسان حرفه ای، وظیفه دارند برمبنای استانداردهای حسابرسی و با رعایت آیین رفتار حرفه ای، و در جهت حفظ حقوق ذینفعان، گزارش باکیفیت تهیه کنند. حسابرسانی که به افشا و درج تحریفهای یادشده در گزارشهای خود مبادرت می کنند و به عبارت دیگر، بر استقلال خود و رعایت آیین رفتار حرفه ای تأکید دارند، با چالش جدی در بازار رقابت و حفظ صاحبکار روبه رو می شوند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.