چگونه می توانیم استانداردهای حسابرسی مرتبط با کنترل کیفیت را تقویت کنیم؟ نشریه شماره 96

 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
چگونه می توانیم استانداردهای حسابرسی مرتبط با کنترل کیفیت را تقویت کنیم؟  نشریه شماره 96

هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) افزون بر تدوین استانداردهای جهانی حسابرسی، همچنین باید استانداردهای جهانی کنترل کیفیت برای مؤسسه های حسابرسی را نیز تدوین کند. استاندارد بین المللی کنترل کیفیت1 (ISQC 1)، مبنایی برای رویکرد کنترل کیفیت در تمامی مؤسسه های حسابرسی، صرفنظر از اندازه آنها، ارائه می دهد. به باور هیئت، این استاندارد همان چیزی را که برای سامانه کنترل کیفیت حسابرسی صورتهای مالی، خدمات اطمینان بخشی و دیگر خدمات مرتبط برای مؤسسه ضروریست، ارائه کرده است. سامانه اثربخش کنترل کیفیت، از کیفیت استوار و قوی تمامی خدمات ارائه شده از سوی یک مؤسسه پشتیبانی کرده و یکی از اجزای اصلی چگونگی مدیریت مؤسسه به حساب می آید.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.