شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی، نشریه شماره 96

 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی، نشریه شماره 96

مقدمه
ارتقای سطح کیفی خدمات حسابرسی، افزونبر آنکه موجب اتکاپذیری و افزایش اعتبار فرایند گزارشگری مالی می شود، که نتیجه آن تصمیمگیری آگاهانه اقتصادی در راستای تخصیص بهینه منابع و کارایی بازار سرمایه است، در بازتاب صلاحیت حرفه ای حسابرسان در بازار خدمات حسابرسی نیز تأثیرگذار است. تمایل به کسب منافع درازمدت در زمینه اعتبار حرفه ای و تحصیل درامد، موجب شده است تا از دیدگاه حسابرسان، کیفیت حسابرسی به عنوان عاملی در راستای افزایش رقابت حرفه ای در بازار خدمات حسابرسی تلقی شده و از این منظر نیز در تحقیق های انجام شده مورد توجه و اقبال قرار گرفته است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.