متغیرهای ضروری برای کیفیت حسابرسی، شامل مسئولیت مشترک، نشریه شماره 96

 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
متغیرهای ضروری برای کیفیت حسابرسی، شامل مسئولیت مشترک، نشریه شماره 96

امروز، کیفیت حسابرسی یک موضوع بسیار مربوط است. هرچند پیش از این نیز چنین بوده، ولی در دنیای کسب وکار کنونی، بسیار مربوط تر است. به عنوان عضوی از هیئت مدیره یک شرکت پذیرفته شده در بورس، به طور قوی این باور وجود دارد که کیفیت حسابرسی، مسئولیت مشترک اشخاص زیادی است.
چارچوب کیفیت حسابرسی که به تازگی به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و اطمینان بخشی (IAASB) تدوین شده، به طور آشکار نشاندهنده روابط متقابل بین تهیه کنندگان اطلاعات مالی، ارکان راهبری، حسابرسان مستقل، استفاده کنندگان، و مقرراتگذاران است.
درحالی که در خصوص اینکه مسئولیت اولیه برای اجرای حسابرسی با کیفیت با حسابرسان است، هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، این باور وجود دارد که سازمان، به ویژه ارکان راهبری، مسئولیتی مهم و برابر با حسابرسان برای کیفیت حسابرسی دارند؛ همانگونه که مسئولیت انتصاب حسابرسان و موافقت با برنامه حسابرسی را دارند.

 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.