سنجه های کنترل کیفیت در حرفه حسابرسی، نشریه شماره 96

 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
سنجه های کنترل کیفیت در حرفه حسابرسی، نشریه شماره 96

مقدمه
در مورد اینکه حرفه حسابرسی در به کارگیری استانداردهای حرفه ای، آیین اخلاق حرفه ای، بازدیدهای نظارتی و غیره، در تلاشی پرشور برای حفاظت از منافع عمومی، به نقطه اوج رسیده است، توافق جهانی وجود دارد. پیشتاز این تلاش، استاندارد بین المللی کنترل کیفیت1 (ISQC1)  است که عناصر کنترل کیفیت حسابرسی در سطح مؤسسه را تعریف می کند. مشخص نیست که چرا استانداردگذاران از رقم 1 به عنوان پسوند این استاندارد استفاده کرده اند. ممکن است استانداردهای کیفیت دیگری در این راستا وجود داشته باشد. اما تا این حد مهم جلوه دادن این استاندارد برای چیست؟ چرا استانداردگذاران منابع بیشتر و بیشتری را به کیفیت حسابرسی اختصاص می دهند؟ 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.