میزگرد 96، ارتقای الزامهای بررسی کنترل کیفیت کارحسابرسی استاندارد 1 و 220 ، نشریه شماره 96

 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
میزگرد 96، ارتقای الزامهای بررسی کنترل کیفیت کارحسابرسی استاندارد 1 و 220 ، نشریه شماره 96

اوضاع مالی سالهای اخیر، اهمیت حیاتی گزارشگری مالی معتبر و با کیفیت را در همه بخشهای اقتصاد جهانی، از جمله بازارهای مالی، شرکتهای کوچک، و سازمانهای دولتی و غیرانتقاعی نشان داده، و همچنین، ضرورت بهبود مداوم در کیفیت حسابرسی را تقویت کرده است.
گرچه عبارت «کیفیت حسابرسی» بسیار به کار برده می شود، اما موضوعی پیچیده است و تعریف و تحلیل روشن و شناخته شده ای از آن در جهان به دست نیامده است. از یک دیدگاه، کیفیت حسابرسی زمانی ممکن است به دست آید که بتوان بر اظهارنظر حسابرس روی صورتهای مالی، اتکا کرد. اظهارنظر حسابرس باید مبتنی بر شواهد مناسب حسابرسی باشد.

 

برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.