بهبود کیفیت حسابرسی؛ رعایت الزامهای اخلاقی، گفتگو با جواد بستانیان، نشریه شماره 96

 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
بهبود کیفیت حسابرسی؛ رعایت الزامهای اخلاقی، گفتگو با جواد بستانیان، نشریه شماره 96

حسابرس
گفتگوی  امروز ما درباره کیفیت حسابرسی است؛ اما هر بار که درباره موضوع های بحث برانگیز و چالشی حرفه، با صاحبنظران و کارشناسان  پرتجربه حسابداری و حسابرسی، که در تحولات و پیشرفتهای نظری و فنی حسابداری کشور حضور فعال داشته اند، گفتگو می کنیم، بحث به یک جا ختم می شود؛ شرایط و اقتضای کلان محیطی و عمومی، فضا را برای پیشرفت و توسعه حرفه، محدود ساخته است.
شاید اشتباه نگفته باشم که شما نیز از این قوم دلسوخته اید و نیم نگاهی به چنین نظریه ای دارید. دیدگاه یادشده، بهای چندانی برای گفتگو در این شرایط قائل نیست و می دانیم که شما نیز از گفتن خسته شده اید. با این حال، خوشحالم که اصرار بیش ازحد مجله برای انجام گفتگو، مؤثر افتاد و فرصت ارزشمند دیگری فراهم شد که خوانندگان مجله، بتوانند برای پرسش های شان درباره کیفیت حسابرسی، از پنجره و نگاه متفاوتی پاسخ دریافت کنند.   

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.