گزارش همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی، نشریه شماره 96

 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
گزارش همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی، نشریه شماره 96

همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی، یافته های بازرسیهای سال 2017 خود را در قالب گزارش منتشر ساخت. این همنشینی، تأکید می کند که: "گرچه تکرار یافته های حاصل از بازرسی قراردادهای حسابرسی به طور کلی در مقایسه با پیمایش قبلی کاهش یافته است، اما این روند در تمام حوزه های گزارشگری و به طور یکسان صورت نگرفته است." همچنین، گزارش پیشنهاد می کند که: "این نتیجه ها دیدگاه همنشینی را تأیید می کند که شبکه های جهانی باید به کوشش خود برای تقویت سامانه های کنترل کیفیت ادامه دهند و اجرای یکنواخت حسابرسی با کیفیت در سرتاسر جهان را به پیش  برانند."

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.