تفاوتهای عمده در توسعه شاخصهای کیفیت حسابرسی، نشریه شماره 96

 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
تفاوتهای عمده در توسعه شاخصهای کیفیت حسابرسی، نشریه شماره 96

مدت زیادی است که حسابرسی مستقل، بخشی از زنجیره گزارشگری مالی بوده است. کیفیت حسابرسی همیشه موضوع بااهمیتی بوده است. حتی طی سالهای گذشته، به موضوعهایی از قبیل چگونگی تعریف و اندازه گیری کیفیت حسابرسی، توجه بیشتری شده است و در کار قانونگذاران، هیئت های نظارتی، مؤسسه های حسابرسی و مجامع حرفه ای، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اگرچه در حال حاضر هیچ رویکرد عملی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی وجود ندارد، اما بیشتر سودبران در حال بررسی نحوه تعیین این موضوع در کیفیت حسابرسی هستند.
انجمن حسابداری اروپا، مجموع های منتشر ساخت با عنوان «نگاهی بر پیشنهادها و طرحهای کیفیت حسابرسی (شاخص کیفیت حسابرسی)» که در ژوئیه 16 به روزآوری  شده، تا نسبت به موارد تشابه و اختلاف طرحهای موجود بینشی فراهم کند. تا آنجا که اطلاع داریم، نُه سازمان در سرتاسر جهان پیشنهاد یا طرحی مشخص برای شاخصهای کیفیت حسابرسی ارائه کرده اند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.