افزایش حق الزحمه، بهبود کیفیت حسابرسی؛ دو روی یک سکه!، گفتگو با جواد راثی، نشریه شماره 96

 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
افزایش حق الزحمه، بهبود کیفیت حسابرسی؛ دو روی یک سکه!، گفتگو با جواد راثی، نشریه شماره 96

حسابرس
شما سابقه طولانی در حوزه کنترل کیفیت حسابرسی دارید و خوانندگان نشریه حسابرس فرصت خوبی دارند که از دیدگاه و نظر شما که متکی به تجربه ای طولانی و گرانبهاست، استفاده کنند.
از اینجا آغاز کنیم که در ایران به صورتی گسترده گفته میشود که از اطلاعات حسابداری و گزارش حسابرس، استفاده مهمی در تصمیمگیری اقتصادی نمی شود، و در نتیجه کیفیت حسابرسی ندیده گرفته می شود. به نظر شما ذینفعان چرخه گزارشگری مالی در ایران تا چه اندازه به موضوع کیفیت حسابرسی اهمیت می دهند؟ برای ارتقای کیفیت گزارشگری در ایران تا کنون چه کارهای مهمی انجام شده است؟

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.