گذار به استاندارد بین المللی گزارشگری مالی جدید برای قراردادهای بیمه، نشریه شماره 95

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
گذار به استاندارد بین المللی گزارشگری مالی جدید برای قراردادهای بیمه، نشریه شماره 95
آمارو گومز (Amaro Gomez)، عضو هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، مطالب و منابع موجود را برای تدوینگران و مراجع انتظام بخشی ملی استانداردها که در نظر دارند استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 (IFRS 17) با عنوان «قراردادهای بیمه» را به کار گیرند، خلاصه می کند.
در سال 2021، شرکتها الزامهای حسابداری موجود در استاندارد شماره 17 را به کار خواهند گرفت. این استاندارد، تغییری بنیادین در صنعت بیمه ایجاد خواهد کرد. برای بسیاری از شرکتها، این چالش به بزرگی به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای اولین بار خواهد بود. 
حوزه های گزارشگری، فرایندهای خاص خود را برای گزینش به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی جدید خواهند داشت، که ممکن است دارای تنوعی از به کارگیری خودکار تا مشورتخواهی گسترده و تأیید باشد. صرفنظر از فرایند به کارگیری، تدوینگر ملی استانداردها یا مرجع انتظام بخشی ممکن است نقشی اساسی در استقرار موفقیت آمیز یک استاندارد بین المللی گزارشگری مالی جدید ایفا کند. 
 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.