سود سهام؛ زیر ذره بین، نشریه شماره 95

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
سود سهام؛ زیر ذره بین، نشریه شماره 95
اطلاعات در مورد سود سهام اعم از جاری و آینده، از جمله موارد بحرانی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. سود سهام به بازده مورد انتظار کوتاه مدت و درک سرمایه گذار از مسیر درازمدت فعالیت تجاری مرتبط است. رویه، راهبرد و خط مشی سود سهام، اغلب جایی است که می توان افشا را بهبود داد.
در نوامبر 2015، کارگاه گزارشگری مالی شورای گزارشگری مالی (FRC)، به دنبال ایجاد تغییر، به ارائه نشریه ای با عنوان افشای سود سهام- خط مشی و رویه اقدام کرد. گزارش بر مبنای داده های 19 شرکت و 31 سازمان سرمایه گذاری تهیه شده بود. این گزارش، برای اطمینان بخشی از دقیق بودن خط مشی سودآوری درباره متغیرها، و انعطاف پذیری ذاتی رویکرد موردنظر نسبت به سود سهام و توضیح درستی رویکرد، بهبود افشای خط مشی سودآوری را پیشنهاد می دهد.
در اعمال خط مشی، گزارش یادشده، افشای قضاوتهای انجام شده و یک رویکرد مقیاس بندی شده برای تعریف وجه نقد در دسترس و سود تقسیم پذیر را توصیه می کند.
 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.