به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی، نشریه شماره 95

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی، نشریه شماره 95
پیشگفتار 
با وجود گذشت بیش از یک قرن از رواج حسابداری تعهدی به عنوان روشی متداول در میان شرکتهای خصوصی، افزایش چشمگیر دولتهایی که مرحله گذار از حسابداری با مبنای نقدی محض به حسابداری تعهدی را آغاز کرده اند، تنها طی دو دهه اخیر بوده است؛ زیرا تا دهه های پایانی قرن اخیر، بیشتر دولتها بودجه و صورتهای مالی خود را برمبنای حسابداری نقدی تنظیم می کردند. رواج فعلی حسابداری تعهدی در بخش عمومی را می توان به چندین عامل زیر نسبت داد:
1- افزایش شناخت محدودیتهای حسابداری نقدی محض،
2- بهبود استانداردهای بین المللی حسابداری تعهدی برای امور مالی دولتی و گزارشگری مالی دولتی مشتمل بر دستورعمل آمارهای مالی دولتی و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی،
3- حرفه ای تر شدن کارگزاران حسابداری دولتی و آشنایی بیشتر آنان با روشهای متداول در بخش خصوصی، و
4- ظهور سامانه های رایانه ای اطلاعات مدیریت مالیکه به نحو چشمگیری هزینه تراکنش جمع آوری و تلفیق اطلاعات کسب شده برمبنای تعهدی را کاهش می دهد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.