استانداردهای حسابداری بخش عمومی، نشریه شماره 95

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
استانداردهای حسابداری بخش عمومی، نشریه شماره 95
چرا کمیسیون اروپا به مسائل حسابداری بخش عمومی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می پردازد؟ 
براساس رهنمود شورای اروپا در زمینه الزامهای بودجه ای در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به منظور تضمین کارکرد مناسب نظارت مالی در اتحادیه اروپا، داده های آماری مالی دولتی ارائه شده از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید کیفیت بالایی داشته باشند. بدین منظور، اجرای رویه های یکسان و مقایسه پذیرِ حسابداری تعهدی در تمام بخشهای دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا (دولت مرکزی، ایالتی، محلی و تأمین اجتماعی)، به تضمین داده های باکیفیت کمک می کند.
از آنجا که مجموعه استانداردهای شناخته شده بین المللی برای حسابداری بخش عمومی در قالب استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) در دسترس است، کمیسیون اروپا در سال 2012 مناسب بودن این استانداردها برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به نظرخواهی گذاشت. 
کمیسیون اروپا، 68 پاسخ از گروههای مختلف ذینفعان از جمله سازمانها و نهادهای بخش عمومی و نیز فعالان بخش خصوصی، دریافت کرد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.