اهمیت گزارشگری مالی برمبنای تعهدی در بخش عمومی، نشریه شماره 95

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
اهمیت گزارشگری مالی برمبنای تعهدی در بخش عمومی، نشریه شماره 95
مقدمه
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) همواره بر لزوم افزایش شفافیت و پاسخگویی در بخش عمومی و به طور خاص، بر خطر نبود شفافیت و پاسخگویی موجود در کارایی بازارهای سرمایه، ثبات مالی جهانی و پایداری درازمدت، تأکید داشته است. 
پیامدهای پیوسته بحرانهای بدهی بخش عمومی، از اهمیت نتیجه به دست آمده از مدیریت و گزارشگری مالی ضعیف در بخش عمومی خبر می دهد. افزایش توجه به مدیریت مالی در بخش عمومی به افزایش تقاضا برای تدوین استانداردهای باکیفیت و دستورعملِ به کارگیری و اجرای چنین استانداردهایی منجر شده است. هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB)، سازمانی بین المللی است که وظیفه اش تدوین استانداردهای حسابداری برای نهادهای بخش عمومی است. 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.