تبدیل چالشها به فرصتها: رقابت، نشریه شماره 94

 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
تبدیل چالشها به فرصتها: رقابت، نشریه شماره 94
جدیدترین پیمایش جهانی فدراسیون بین المللی حسابداران در زمینه مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط، چالشهای مهمی که بسیاری از مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط با آنها روبه رو هستند را شناسایی کرد. از میان یک مجموعه مقاله، این مقاله داده های حاصل از این پیمایش را تحلیل و اطلاعات، ایده ها و پندهایی را ارائه می کند تا به مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط در رویارویی با این چالشها کمک کند و همچنین، نمونه های واقعی از اعضای کمیته مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط که زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران است، همراه با گستره ای از دیگر ابزار و منابع در دسترس را ارائه می کند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.