بیمه های عمومی: طیف گسترده پیامدهای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17، نشریه شماره 94

 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
بیمه های عمومی: طیف گسترده پیامدهای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17، نشریه شماره 94
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 با عنوان «قراردادهای بیمه»، حاصل 20 سال کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری  (IASB) است که از ابتدای سال 2021 لازم الاجرا خواهد شد. این نوشته قصد دارد تا تغییرهای مهمی که در شناخت و ارزشیابی قراردادهای بیمه بر اثر اجرای استاندارد یادشده از سوی بیمه گران عمومی رخ می دهد را بررسی کند.
در حال حاضر، مقایسه بین صنعتها، محصولها، شرکتها، و حوزه های گزارشگری مختلف، کار آسانی نیست. هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، خواهان دستیابی به حسابداری یکنواخت برای تمام قراردادهای بیمه از سوی بیمه گران در سراسر جهان است (به رغم نظر مخالف امریکا و تداوم اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا) که مقایسه پذیری با محصولهای غیربیمه ای را ممکن می سازد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.