پیش نویس پیشنهادی استاندارد بین المللی حسابرسی 540 (تجدیدنظر شده)، نشریه شماره 94

 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
پیش نویس پیشنهادی استاندارد بین المللی حسابرسی 540 (تجدیدنظر  شده)، نشریه شماره 94

بندهای 2، 3 و 13 استاندارد بین المللی حسابرسی 540، به ترتیب، به معرفی عوامل پیچیدگی، قضاوت، و ابهام در براورد می پردازند و حسابرس را ملزم می کنند تا به هنگام شناسایی و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت مرتبط با براوردهای حسابداری، این موارد و دیگر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد. از اینرو، در سراسر استاندارد، به این عوامل ارجاع می شود و این پیوست، اطلاعات پایه اضافی در ارتباط با این عوامل را ارائه می کند. براساس بند 15(بی) (15(b)) استاندارد، وقتی شرایط تعیین شده اجراشدنی باشد، برای پاسخ به ریسکهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت، حسابرس باید رویه هایی را اجرا کند تا به شواهد مناسب حسابرسی در خصوص برخی موارد مرتبط با هر یک از این عوامل، دست یابد. متن بندهای 2، 3 و 13 استاندارد بین المللی حسابرسی 540،  در پیوست الف نشان داده شده است.  

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.