بررسی فراتحلیلی عوامل تعیین کننده گزارشگری مالی الکترونیکی، نشریه شماره 93

 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
بررسی فراتحلیلی عوامل تعیین کننده گزارشگری مالی الکترونیکی، نشریه شماره 93
مقدمه 
گسترش استفاده از فناوری در محیط کسب وکار، تغییرهای زیادی را در مفهوم سنتی تجارت به وجود آورده است؛ به نحوی که با توسعه اقتصادی و مبادله های تجاری فراملی و فرامنطقه ای، گزارشگری الکترونیکی و استفاده از اینترنت، نقش بااهمیتی را در محدوده گزارشگری مالی شرکتها به خود اختصاص داده است (Ahmed, 2017). این رشد سریع، توجه نهادهای حرفه ای حسابداری همچون فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) را برای اتخاذ رویکردهای پژوهشی و تدوین رویه های مربوط به سیاستگذاری پیرامون گزارشگری مالی الکترونیکی، به خود جلب کرده است (Mokhtar, 2017). در این راستا، هیئت استانداردهای حسابداری مالی در سال 2000 اولین گزارش تحلیلی- پژوهشی خود را با عنوان «انتشار الکترونیکی اطلاعات گزارشگری کسب وکار»، با هدف بررسی وضعیت شیوه های گزارشگری الکترونیکی در ایالات متحد، منتشر کرد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.