نگاهی بر گزارشگری مالی الکترونیکی: گزارشگری به هنگام، نشریه شماره 93

 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
نگاهی بر گزارشگری مالی الکترونیکی: گزارشگری به هنگام، نشریه شماره 93
مقدمه
جریان مداوم و سریع تغییرها، افزایش رقابت بازارهای جهانی و کوتاه شدن سریع چرخه عمر محصولات، شرکتها را مجبور به تجزیه و تحلیل دقیق و به موقع اطلاعات برای واکنش به هنگام نسبت به تغییرها در کسب و کار خود می کند. شرکتها در حال ورود به عصر جدیدی هستند؛ عصر شرکتهای به هنگام و اقتصادهای به هنگام که «اقتصاد اکنون» نیز نامیده می شود. اقتصاد اکنون، چالش جدیدی برسر راه سامانه اطلاعات حسابداری قرار می دهد که همان گزارشگری به هنگام است.
گزارشگری به هنگام در حسابداری یا به عبارت ساده تر، حسابداری به هنگام، مزایای فراوانی را در مقایسه با گزارشگری دوره ای سنتی ارائه می دهد. شرکتها به طور سنتی، براساس دوره های سه ماهه و سالانه به ارائه گزارشگری مالی و یا غیرمالی، می پرداختند. با این حال، بروز تغییرهای سریعی در بازار و جامعه، باعث می شود این گزارشهای دوره ای به سرعت منسوخ شوند.  رقابت بیشتر میان شرکتها نیازمند اطلاعات به روزتری، به منظور توانمندسازی مدیریت برای انطباق سریع با فرصتها و پاسخ به مشکل ها است.
 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.