چهره در حال تغییر حرفه حسابداری، نشریه شماره 93

 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
چهره در حال تغییر حرفه حسابداری، نشریه شماره 93
حرفه حسابداری که دارای پیشینه ای به بلندای چند قرن است، راه درازی را از دفترداری دستی تا هوش مصنوعی پیموده است که هم اکنون همچنان در حال تغییر ساختار روزانه چگونگی انجام وظایف حسابداران و همچنین دیگر صنایع خدمات حرفه ای می باشد. نقش حرفه با وجود نگرانیهایی پیرامون چگونگی اثرگذاری فناوریهای نوپدید بر تخصص حسابداری، همیشه یکنواخت مانده است.
حسابداران با وجود آیین اصول اخلاق حرفه ای جهانی، تعهدی روشن در جهت منافع همگانی دارند تا از سازمانهای شفاف و پاسخگو و همچنین بازارهای سرمایه باثبات که زیربنای رشد اقتصادی هستند، پشتیبانی کنند. حرفه حسابداری ممکن است با پذیرش فناوری برای فعالیت هوشمندانه تر و کاراتر، بینشی عمیق تر برای کارفرمایان خود فراهم و به طور هم زمان، به آنها در درک «هنجار جدید» برای عملیات کسب وکار که به سرعت نزدیک می شود، کمک کند.
 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.