دگرگونی حرفه حسابداری: تأثیر فناوری، نشریه شماره 93

 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
دگرگونی حرفه حسابداری: تأثیر فناوری، نشریه شماره 93
سفر به کسب وکارهای دیجیتال، یک زمینه اصلی گزارش شرکت گارتنر (Gartner Inc.) با عنوان نمودار چرخه حیات فناوری های نوپدید است. همانطور که این گزارش بیستمین سال خود را جشن می گیرد، گارتنر ادعا دارد زمانی که شرکتها سفری را برای تبدیل شدن به کسب وکار دیجیتال آغاز می کنند، باید در نظر داشته باشند که استفاده از فناوریهای درست، در زمان درست، بسیار مهم است. اگر این انتخاب را درست انجام دهند، مؤسسه های حسابداری و مشتریان آنها می توانند در استفاده از فرصتها برای پاسخگویی به چالشهای ناشی از سرعت و گستردگی تغییرهای فناوری، پایداری کنند. برای کمک به مؤسسه ها در انجام درست کارها، جیانکارلو اتولینی (Giancarlo Attolini)، رئیس کمیته مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط (SMP) زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) از شش متخصص برجسته از کمیته مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط و ایفک در مورد اینکه چه فناوریهایی بیشترین تأثیر را دارند، سؤال پرسید. در زیر، خلاصه ای از پاسخ آنها ارائه شده است. 
 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.