مروری بر چارچوب مفهومی گزارشگری مالی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، نشریه شماره 93

 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
مروری بر چارچوب مفهومی گزارشگری مالی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، نشریه شماره 93
مقدمه
آنچه پیش رو دارید، متن پیشنهادی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری است که چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی را معرفی و خلاصه ای از مهمترین پیشنهادهای مطرح شده در آن را بیان می کند. هدف پروژه چارچوب مفهومی، بهبود گزارشگری مالی به وسیله فراهم آوردن چارچوبی است که کامل تر، شفاف تر و به روزتر باشد و هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بتواند برای تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) از آن استفاده کند. دیگران نیز می توانند برای درک بهتر استانداردهای گزارشگری مالی و کاربرد صحیح آنها از این چارچوب مفهومی بهره مند شوند. وجود چارچوب مفهومی برای تدوین استانداردهایی مبتنی بر اصول که دارای هماهنگی درونی و همگرایی بین المللی باشند، ضروری است.
مطلب حاضر ابتدا به تاریخچه تدوین چارچوب مفهومی پرداخته و سه هدف مهمی را که هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در تدوین پیش نویس چارچوب مفهومی مورد تأکید قرار داده است، بررسی می کند. در ادامه، به هدف گزارشگری مالی، ویژگیهای کیفی، عناصر صورتهای مالی، اندازه گیری، شناخت و قطع شناخت، نحوه ارائه و افشا و واحد گزارشگر اشاره می شود و کاربرد هدف های سه گانه یادشده در مورد آنها، بررسی خواهد شد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.