نشریه 93، بهمن و اسفند 1396، دکتر یدالله مکرمی

 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
نشریه 93، بهمن و اسفند 1396، دکتر یدالله مکرمی
بحران اخیر، نبود تقارن اطلاعات بین مراجع نظارتی و نهادهای مالی را نشان داد
بحران اخیر، نبود تقارن اطلاعات بین مراجع نظارتی و نهادهای مالی را نشان داد و مخاطرات ریسک  نظام یافته را آشکار ساخت. ریسک نظام یافته، امکان فروپاشی کل سامانه مالی، و بسیار فراتر از توقف این یا آن واحد اقتصادی است. 
برای اینکه مراجع نظارتی بتوانند ریسک نظام یافته را ارزیابی کنند، وجود استانداردهای دقیق تر داده، افزایش گزارشگری ریسک به وسیله نهادهای مالی و روشهای استانداردشده انتقال داده ضروری است. تعریف دانشنامه (فرهنگ لغت) برای ریسک نظام یافته، و امکان دادن به مراجع نظارتی که تحلیل خود از ترازنامه نهادهای مالی را وسعت دهند، پنجره ای را برای مشخص ساختن مؤسسه ها و بازارهای در معرض خطر و ریسک اهرم مالی، باز می کند. 
در بحران مالی گذشته، چارچوب نظارتی، برای مدیریت درست ریسک نظام یافته، مجهز نبود. شکاف اطلاعاتی بین مراجع نظارتی و نهادهای مالی، و ناتوانی مراجع نظارتی در درک درست ریسک و اندازه گیری آن در زمان مناسب، فرصتی برای واکنش کارامد و اثربخش باقی نگذاشت.
برای دستیابی به سلامت نظام یافته، چند گام باید برداشته شود تا اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه به دست مراجع نظارتی برسد. 
ابتدا، زیرساخت اطلاعاتی برای نهادهای مالی و مراجع نظارتی باید به کمک اصلاحات قانونی، بهبود پیدا کند.
دوم، استانداردهای داده درباره ریسک، باید به وسیله مراجع نظارتی تعریف شود. ریسک نظام یافته زمانی مدیریت شدنی است که استانداردهای داده، تعریف شده و سنجش پذیر باشند. 
پس از تعریف استاندارد داده، گام بعدی تهیه دانشنامه است. فناوری ایکس بی آر ال (XBRL) به عنوان یک بستر نرم افزاری پیشرفته، با استفاده از استاندارد داده و دانشنامه، امکان آن را دارد که اطلاعات اضافی مورد نیاز برای مدیریت مؤثر ریسک نظام یافته را گرداوری کند. نهادهای مالی، با دسترس داشتن به دانشنامه، می توانند اطلاعات مورد نیاز مراجع نظارتی را، برای فراهم کردن امکان نظارت و کاهش ریسک نظام یافته، به صورت تعاملی تهیه و ارائه کنند.
مزایای درخورتوجه شفافیت مبتنی بر ایکس بی آر ال، آن است که امکان مبادله بدون وقفه اطلاعات را در قالبی خودکار فراهم می سازد که می توان از آن برای به دست آوردن بینش، با سرعتی نزدیک به زمان واقعی، از حجم بزرگی از مطالب استفاده کرد.
در طول دوره بحران، مراجع نظارتی باید بتوانند به سرعت واکنش نشان دهند؛ در نتیجه، دسترس پذیری، یکنواختی، و روش مبادله اطلاعات، از اجزای جدایی ناپذیر اثربخشی نظارت است. 
فناوری ایکس بی آر ال، پاسخی است مؤثر به انتظارات مراجع نظارتی.

 

 

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.