گزارشگری تجاری؛ حسابرسی در عصر تفکر یکپارچه، نشریه شماره 92

 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
گزارشگری تجاری؛ حسابرسی در عصر تفکر یکپارچه، نشریه شماره 92

چشم انداز تجاری با نرخ رشد فزایندهای در حال تغییر و تکامل پیوسته است و به نظر می رسد این تغییرها، به جای رسیدن به تعادل، به شتاب خود ادامه می دهند. فناوری، افزایش استفاده از تحلیلگری، و حیطه وسیعترِ اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات، فقط گوشه ای از تغییرها در حرفه حسابداری به حساب می آیند. ایده گزارشگری یکپارچه که در خارج از ایالات متحد امریکا ایجاد شده است، آهسته و پیوسته و همزمان با پذیرش این چارچوب گزارشگری از سوی تعداد زیادی از سازمانها، در حال تبدیل شدن به جریان غالب است. در این چارچوب، اطلاعات مربوط به پایداری، راهبری و دیگر اطلاعات کیفی گنجانده شده است. حسابرسی، یکی از اولین نمونه ها در حرفه حسابداری است که ممکن است به شیوه های عملی تکامل پیدا کند؛ به طوری که هم برای سازمان و هم برای حرفه حسابداری ایجاد ارزش کند. این مقاله، برای متخصصان عملگرایی که در جست وجوی شیوه های جدید و نوآورانه برای رویارویی با رویه های تجاریِ در حال تغییر هستند، به توضیح و تبیین این موضوع می پردازد که حسابرسی چگونه ممکن است در کنار تغییرهای گسترده رویه های تجاری، تکامل یابد؟

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.