فناوری چگونه حسابرسی را متحول کرده است؟ نشریه شماره 92

 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
فناوری چگونه حسابرسی را متحول کرده است؟ نشریه شماره 92
گروه های حسابرسی در زمانهای نه چندان دور، ممکن بود اطلاعات مالی را به شکل دستی سروسامان دهند. اما با توجه به  انفجار داده ها در دنیای دیجیتال امروزی، حرفه حسابرسی باید فرایندهای سنتی حوزه کاری خود را تکامل داده و پذیرای فناوریهای پیشرفتهای مانند رباتها، خودکارسازی و فناوری شناختی باشد. در این صورت است که حسابرسان می توانند به رهیافتهایی برسند تا به حرفه شان امکان دهد که همچنان مربوط بودن و اثربخشی گزارشهای آنان را برای کمک به سرمایه گذاران به هنگام تصمیمگیریهای مهم مالی، حفظ کنند. 
فناوری شناختی افزون بر تغییر حسابرسی و گزارشگری مالی، فناوری انقلابی هم به حساب می آید.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.